Battle

 در جیمهای (Gyms) حریف ، می توانید با پوکمون های تیم های دیگر مبارزه کنید تا جیم را تسخیر کنید.

هر پوکمونی از جیم که شکست بدهید ، سطح جیم و Prestige آن را کاهش می دهد. اگر Prestige جیم را به صف کاهش دهید ، جیم را تسخیر خواهید کرد.

Combat Power CP

 قدرت حمله هر پوکمون با CP آن معلوم می شود. CP مشخص می کند هر پوکمون در جنگ چگونه عمل خواهد کرد.

Defender Bonus

شما می توانید با دفاع از جیم، جایزه های روزانه Stardust و PokeCoins را از فروشگاه دریافت کنید.

Eggs

تخم های پوکمون در PokeStop ها یافت می شود. وقتی شما یک تخم را درون incubator قرار دهید و مسافتی مشخص را طی کنید ، تخم باز می شود و یک پوکمون به دست می آورید.

Evolution

 عملیات تکامل یافتن پوکمون با استفاده از Candy رخ می دهد. در این عملیات پوکمون به یک نژاد تکامل یافته تبدیل می شود.

Candy

می توانید candy را با گرفتن پوکمونها ، باز کردن (Hatch) تخم پوکمون و انتقال پوکمون به پروفسور به دست آورید. Candy در قدرتمند کردن و تکامل (Evolve) دادن پوکمون ها استفاده می شود.

Experience Points XP

 پیشرفت و سطح شما با تجربه مشخص می شود. تجربه به دست آورید تا به سطح بالاتر برسید.

Fainted Pokémon

وقتی HP یک پوکمون 0 شود ، Faint می شود و برای زنده کردن آن باید از Revive یا Max Revive استفاده کنید.
 

Gyms

جیم ها مکان هایی هستند که در آن می توانید با پوکمون های تیم دشمن مبارزه کنید یا پوکمون های خود را با مبارزه کردن با تیم خود، تمرین دهید.

سه نوع جیم وجود دارد : Rival Gyms جیم هایی که توسط حریف ها و دشمنان تسخیر شده ،

Friendly Gyms جیم هایی که توسط تیم شما تسخیر شده اند و

Open Gyms جیم هایی که هنوز تسخیر نشده اند.

Hit Points HP

 جون یا سلامتی یک پوکمون با HP اندازه گیری می شود. پوکمون با HP صفر Faint می شود و باید با Revive زنده شود.

Incense

این آیتم پوکمون به مکان فعلی شما جذب می کند.

Incubator

با قرار دادن تخم پوکمون درون این آیتم ، بعد از راه رفتن مسافتی ، تخم باز می شود و پوکمون جدیدی به دست خواهید آورد.

Lure Module

با این آیتم برای مدت محدودی می توانید پوکمون به یک پوک ایستگاه (PokeStop) جذب کنید.

Lucky Egg

با استفاده این آیتم، میزان XP دریافتی دوبرابر می شود.
 Medals مدال ها با انجام کارهایی در بازی هدیه داده می شوند.
 

Poké Balls

پوک توپها آیتمی برای گرفتن پوکمون ها هستند و در ایستگاه ها و فروشگاه قابل دریافت هستند.

Great Balls , Ultra Balls and Master Balls توپهایی با کارایی قوی تر هستند.

 

PokéCoins

واحد پول در فروشگاه بازی که با آن آیتم های بازی قابل خریداری می باشند. این سکه ها را می توان خرید.

Pokédex

در این قسمت اطلاعات تمام پوکمون های گرفته شده توسط شما وجود دارد.
 

PokéStops

در نقشه، ایستگاه ها با مکعب های آبی نمایش داده شده اند.

وقتی به اندازه کافی به یک ایستگاه نزدیک شوید، مکعب آن باز می شود و با لمس آن مکان مورد نظر نمایش داده می شود. عکس ایستگاه را بچرخانید تا آیتم های ایستگاه را دریافت کنید.

 

Potions

معجون های مختلفی برای استفاده وجود دارند. این معجون ها HP پوکمونها را زیاد می کنند.

Power-Up

با استفاده از Stardust و Candy می توانید پوکمون های خود را ارتقا دهید و CP و HP آنها را افزایش دهید.

Prestige

پیشرفت یک جیم با Prestige سنجیده می شود.

با تمرین دادن پوکمون های خود در جیم، Prestige آن افزایش می یابد. با افزایش Prestige قدرت دفاع و سطح جیم افزایش می یابد.

 

Razz Berry

با استفاده از این آیتم هنگام گرفتن پوکمون و خوراندن آن به پوکمون، راحتتر پوکمون ها را بگیرید.
 

Stardust

این آیتم با گرفتن پوکمون ، باز کردن تخم پوکمون و بدست آوردن Defender bonus بدست می آید.

در ارتقا پوکمون استفاده می شود.

Training

در جیم های دوستانه Friendly Gyms بازیکن ها می توانند پوکمون های خود را تمرین دهند و با پوکمون های دوستان خود بجنگند تا XP و Prestige برای Gym بدست آورند.

Trainer

به بازیکن ها گفته می شود.

Wild Pokémon

پوکمونی که گرفته نشده پوکمون وحشی نام دارد.

اگر این آموزش برای شما جذاب و کاربردی بود و آموزش های بیشتری می خواهید لایک کنید و نظر خود را بگویید 🙂 !