ارور .dll در نصب فتوشاپ

    • #14191 پاسخ
      ناشناس

      توی نصب فتوشاپ پشت سرهم ارورگمشدن فایلهای.dllمیاد. بعد از نصب setupوقتی اجرا میکنم برنامه رو باز نمیشه ارور میده بعد هرکدوم فایلهایdllپیدا می کنم بعدی میاد. قبلاز کرک کردن این اتفاق میفته چیکارکنم؟

پاسخ به : ارور .dll در نصب فتوشاپ
اطلاعات شما: