آموزش(توضیح) ایونت ها و اکشن های گیم میکر

این مطلب از سایت قدیمی منتقل شده و ممکن است اشکالات زیادی دشته باشد. لطفا در صورت مشاهده ی هر گونه ایراد، گزارش دهید

در این آموزش از سایت ای تاتس قصد داریم ایونت ها و اکشن های گیم میکر رو حداقل در یک خط توضیح بدیم تا بدونیم کار و وظیفه ی هر ایونت و اکشن چیه. این آموزش برای افراد مبتدی بسیار کاربردی است.

form_event_selector

Events   ایونت ها:

Create : یعنی وقتی این آبجکت تولید (Create) بشه یه اکشنی انجام بشه.

Destroy : یعنی وقتی این آبجکت نابود (Destroy) بشه یه اکشنی انجام بشه.

Alarm : برای استفاده از زمان (مرتبط با اکشن Set Alarm تو لیب main2).

Step : به سه بخش تقسیم می شود.

1-Step : برای اینکه بخواهید کاری به طور مداوم انجام بشه.

2-Begin Step : اکشنی که تو این ایونت باشه قبل از بقیه ی اکشن ها عمل می کنه.

3-End Step : اکشنی که تو این ایونت باشه بعد از بقیه ی اکشن ها عمل می کنه.

Collision : یعنی وقتی این آبجکت به آبجکتی برخورد کنه یه اکشنی انجام بشه.

Keyboard : با انتخاب یه کلید (برای انتخاب کلید روی ایونت Keyboard کلیک
کنید و یه گزینه رو انتخاب کنید.) و زدن اون کلیک یه اکشنی انجام بشه.

Mouse : برای استفاده از موس و joystick (برای انتخاب کلید مثل انتخاب کلید به Keyboard بورد عمل کنید).

Other : برای استفاده از یه سری ایونت دیگه (با کلیک بر روی ایونت Other
می تونید یه سری ایونت ریگه رو ببینید ، توضیح کامل این ایونت در پایین
همین پست).

Draw : برای کشیدن و نوشتن (معمولاً بعضی از اکشن های لیب draw رو تو این ایونت می ذارن).

Key Press : یعنی وقتی شما دکمه ای از کی بورد رو نگه دارید یه اکشنی عمل کنه.

Key Release : یعنی وقتی شما دکمه ای از کی بورد رو رها کنید یه اکشنی عمل کنه.

Trigger : برای ساختن یه ایونت جدید.

ایونت other :
Outside room : یعنی وقتی آبجکت از روم خارج شد یه اکشنی عمل کنه.

Intersect boundary : یعنی وقتی آبجکت به خط مرز روم می رسه (یه قسمتی از آبجکت بیرون روم باشه) یه اکشنی عمل کنه.

Views : به دو قسمت تقسیم میشه :

1-Outside view : یعنی وقتی این آبجکت از دوربین رفت بیرون یه اکشنی عمل کنه.

2-Boundary view : یعنی وقتی این آبجکت میاد تو دوربین یه اکشنی عمل کنه.

Game start : یعنی وقتی بازی شروع میشه (در شروع بازی) یه اکشنی عمل کنه.

Game end : یعنی در آخر بازی یه اکشنی عمل کنه.

Room start : یعنی وقتی رومی که توش این آبجکت هست شروع میشه یه اکشنی عمل کنه (در شروع روم).

Room end : یعنی وقتی رومی که توش این آبجکت هست تموم میشه یه اکشنی عمل کنه (در آخر روم).

No more lives : یعنی وقتی تعداد جون ها (Lives) تموم شد یه اکشنی عمل کنه.

No more health : یعنی وقتی سلامتی (Health) تموم شد یه اکشنی عمل کنه.

Animation end : یعنی وقتی انیمیشن (Animation) آبجکت تموم شد یه اکشنی عمل کنه.

End of path : یعنی وقتی این آبجکت به پایان path رسید یه اکشنی عمل کنه.

Close button : یعنی وقتی که شما دکمه ی خروج رو می زنید یه اکشنی عمل کنه.

User defined : یعنی وقتی که شما آبجکت رو تعریف کردید یه اکشنی عمل کنه.

 

move_actions2

 

Actions   اکشن ها:

لیب اول: move

 • قسمتmove

گزینه یmove fixed: برای حرکت به 4 جهت اصلی و4 جهت فرعی

گزینه یmove free: مکمل گزینه ی move fixed

گزینه یmove torward: حرکت به سوی هدفی با مختصات و سرعت معین

گزینه یspeed horizontal: برای حرکت افقی برای حرکت به چپ عدد را منفی وحرکت به راست عدد را مثبت کنید (این گزینه پر استفاده است)

گزینه یspeed vertical: برای حرکت عمودی برای بالا عدد منفی و برای پایین عدد مثبت(این گزینه پر استفاده است)

گزینه یset gravity: برای اعمال جاذبه برای بازی

گزینه ی reverse horizontal : برای بازتاب ابجکت به صورت افقی

گزینه ی reverse vertical: برای بازتاب ابجکت به صورت عمودی

گزینه ی set firiction: برای اجاد اصطکاک

 • قسمت jump

گزینه ی jump to position : برای پرش از نقطه ای نامعین به نقطه معین

گزینه یjump to start : برای پرش از نقطه ای نا معین به نقطه ی شروع

گزینه ی jump to random: برای پرش از نقطه ای معین به نقطه ای نا مشخص

گزینه یalign t gird: برای ساکن کردن ابجکت(هر ابجکتی مثلا ابجکت کاراکتر در برخورد با دیواره ساکن شود)

گزینه یwrap screen: برای اینکه دستور بدی اگر ابجکت به صورت افقی یا عمودی خارج شد چه دستوری اجرا شود

گزینه یmove to contact: برای ساکن کردن جسم روی زمین افقی که از اعمال جاذبه به دست می اید

گزینه یbounce: برای بازتاب ابجکت به صئرت راندوم

 • قسمت path

گزینه ی set path: برای اعمال یک راه برای یک ابجکت

گزینه یend pathe: برای پایان دادن به یک راه(راه اکثرا برای ابجکت هایی هستند که در بازی یک مسیر خاص را طی میکنند)

گزینه یpath position : برای تعیین خود راه

گزینه ی  path speed: همینطور که از اسمش پیداست سرعت راهی که ابجکت طی میکنه

 • قسمتsteps

گزینه یstep torward : مختصات گزینه ای که باید د قدم به قدم دنبال بشه

گزینه ی step avoiding: متختصات گزینه ای که باید حتی از موانع عبور کرد تا به ان رسید

 

لیب دوم: maine1

 • قسمت objects

گزینه ی create instance: برای ایجاد یک نمونه به کار میرود

گزینه ی create moving: ایجاد یک نمونه برای حرکت

گزینه یcreate random: برای ایجاد یک ابجکت به صورت راندوم

گزینه ی change instance: برای تغییر یک نمونه(ابجکت)استفاده میشود

گزینه ی destroy instance: برای حذف یک نمونه(ابجکت)به کار میرود

گزینه ی destroy at position: برای حذف یک نمونه(ابجکت)در یک مختصات معین

 • قسمتsprite

گزینه ی change sprite: برای تغییر یک اسپرایت

گزینه ی  transform sprite: برای دگر شکل کردن اسپرایت(از نظر ابعاد اسپرایت)کاربرد دارد

گزینه یcolor sprite: برای تغییر رنگ اسپرایت

 • قسمت sounds

گزینه ی play sound  : جهت پخش صدا

گزینه ی stop sound  : جهت توقف پخش صدا

گزینه ی check sound  : جهت بررسی صدا

 • قسمتrooms

گزینه ی previous room : بازگشت به روم (اتاق بازی)قبلی

گزینه یnext room : رفتن به روم بعدی

گزینه ی restart room: اعمال دوباره روم فعلی

گزینه ی different room : رفتن به روم مختلف (به انتخاب شما)

گزینه یcheck privious : برای بررسی روم قبلی

گزینه ی check next : برای بررسی روم بعدی

لیب سوم: main 2

 • قسمتtiming

set alarm : برای ایجاد یک الارم که از ایونت الارم سرچشمه میگیرد و دستورات ایونت الارم رو انجام میدهد

 sleep: برای خواب بردن بازی /کمیت میلیون ثانیه

set time line : ایجاد یک تایم لاین(خط زمان)که از نوار وظیفه ی گیم میکر سرچشمه میگیرد

time line position : ایجاد یک وضعیت فاصله زمانی

time line speed : تنظیم سرعت خط زمان

 start time line: اغاز خط زمان

 pause time line : متوقف کردن خط زمان

 stop time line : به پایان رساندن خط زمان

 • قسمتinfo

 display message : ایجاد یک پیام در یک پنجره

 show info : نشان دادن اطلاعات

splash text  : ایجاد متن /برای این کار باید ادرس نوشته را در درون ابجکت وارد کنید

splash image  : ایجاد عکس/مثل روال ابجک بالا

 splash webpage: ایجاد یک صفحه وب /باید ادرس وب را وارد کنید

splash video : ایجاد فیلم با فرمت avi/مثل روال ابجکت های بالا

splash settings : ایجاد تنظیمات/مثل روال ابجکت های بالا

 • قسمتgame

restart game : شروع دوباره بازی

 end game : پایان دادن به بازی

  save game: ایجاد ذخیره برای بازی

load game  : ایجاد بار گزاری برای بازی

 • قسمتresources

replace sprite  : جابجا کردن اسپرایت با اسپرایتی دیگر در حین بازی

replace sound  : جابجا کردن صدا ها با صدا هایی دیگر در حین بازی

  replace background : جابجا کردن پشت زمینه با پشت زمین دیگه ای در حین بازی

لیب چهارم: control

 • قسمتquestions

check empty : دستور سوالی مثلا اگر فلان مختصات بدون ابجکت یا ابجکتی وجود داشت فلان دستور انجام بشه

check collision  : دستور شرطی اگر فلان برخورد انجام شد فلان دستور اجرا بشه

  check object: اگر ابجکتی در مختصاتی معین بود فلان دستور اجرا بشه

  test instance count: اگر فلان شی به فلان مقدار رسید فلان دستوراجرابشه

test chance  : میزان شانس و اقبال برای ایجاد یک دستور

  test question: اگر سوالی پرسیده شد فلان دستور انجام بشه

  test expression: اگر فلان جمله(عبارت)پرسیده شد فلان دستور اجرا بشه

check mouse  : اگر موس فلان کلیک را انجام داد فلان دستور اجرابشه

  check grid: اگر فلان شبکه ی توری اعمال شد فلان عمل انجام بشه

 • قسمتother

  start block : اغاز یک عبارت

else  : ایجاد یک فاصله میان دو عبارت(در غیر این صورت)

  exit event: خارج شدن از ایونت

end block  : پایان یک عبارت

Repeat   : تکرار دوباره یک عبارت

  call parent event: فراخوانی یک ایونت بزرگتر

 • قسمتcode

execute code  : ایجاد یک صفحه برای کد نویسی

execute script  : اجرای یک اسکریپت

  comment: ایجاد یک نوشته

 • قسمتvariables

  set variable: تعریف یک متغیر

  test variable: دستور شرطی برای یک نغیر

  draw variable : نشان دادن یک متغیر

لیب پنجم: score

 • قسمتscore

set score  : برای ایجاد یک افزونگر امتیاز

  test score: این گزینه برای زمانی به کار میره وقتی که امتیاز به فلان حد رسید فلان دستور اجرابشه

  draw score: برای ایجاد شمارشگر امتیاز

  show high score: برای ایجاد جدول برترین امتیازات

clear high score  : برای پاک کردن امتیازات جدول برترین امتیازات

 • قسمتlives

set live  : برای ایجاد جان یا به قول خودمون جون

test live  : برای تعریف اینکه اگر تعداد جان ها به فلان مقدار رسید فلان دستور اجرا بشه دستور نیز بعد ازاین ابجکت باید بیاید

draw lives : نمایشگر جان

  draw image lives : نمایشگر جان همراه با عکس کاراکتر

 • قسمت health

set health  : ایجاد خون برای کاراکتر

test health  : اگر مقدار خون به فلان حد درسید فلان دستور اجرا شود

  draw helth: نمایشگر خون

  score caption : نمایشگر امتیاز پیشرفته

لیب ششم: draw

 • قسمتdrawing

  set sprite: برای نشان دادن یک اسپرایت در مختصات مشخص

  draw background: برای نمایش یک بک گراند

draw text  : برای نمایش یک نوشته

  draw scaled text : برای نمایش یک متن همراه با اینکه خودتون میتونید سایز و مختصات روانتخاب کنید

  draw rectangle : برای ایجاد یک مربع ساده

horizontal gradient  : برای ایجاد یک مربع با دو رنگ مختلف به صورت افقی

vertical gradient   : برای ایجاد یک مربع با دو رنگ به صورت عمودی

draw ellipse  : برای ایجاد یک دایره معمولی

  dradient ellipse : برای ایجاد یک دایره ی رنگی

  draw line : برای ایجاد یک خط

  draw arrow: برای ایجادیک فلش

 • قسمتsettings

set color  : برای تنظیم رنگ

set font  : برای تنظیم فونت

 set full screen: برای تنظیم فول اسکرین

 • قسمتother

  take snapshot: برای عکس گرفتن

create effect  : برای ایجاد یک افکت

مطالب مرتبط

آموزش کد سیستم های عامل در گیم میکر

آموزش ایجاد نوار سلامتی در Game Maker

آموزش ExtremePhysics در گیم میکر به صورت پیشرفته

آموزش کار با Registry در گیم میکر

آموزش ساختمان داده ها در Game Maker (قسمت دوم)

آموزش ساختمان داده ها در Game Maker (قسمت اول)

آموزش(توضیح) ایونت ها و اکشن های گیم میکر

محتوای مطلب

کامنت ها

لطفا اگر سوالی نامرتبط با این مطلب دارید، از تب «پرسیدن سوال» استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.